Apophenia

Apophenia

Apophenia, 2019
Paintings Oil on panel, 18" x  18"