Lily Raymond

Apophenia : Apophenia

Oil on panel, 18" x 18"