Lily Raymond

Apophenia : Rusty Nail

Apophenia: Rusty Nail Apophenia: Rusty Nail
Watercolor and gouache on paper, 3½" x 5½"