Lily Raymond

Apophenia : Red Ribbon

Apophenia: Red Ribbon Apophenia: Red Ribbon
Watercolor and gouache on paper, 4½" x 4½"