Lily Raymond

Apophenia : Pile of Tacks

Apophenia: Pile of Tacks Apophenia: Pile of Tacks
Watercolor and gouache on paper, 4½" x 4½"