Lily Raymond

Apophenia : Match Pile

Apophenia: Match Pile Apophenia: Match Pile
Watercolor and gouache on paper, 4" x 4"