Lily Raymond

Apophenia : Glasses

Apophenia: Glasses Apophenia: Glasses
Watercolor and gouache on paper, 6" x 6"