Lily Raymond

Apophenia : Dried Flowers

Apophenia: Dried Flowers Apophenia: Dried Flowers
Watercolor and gouache on paper, 7½" x 8"