Lily Raymond

Apophenia : Denture

Apophenia: Denture Apophenia: Denture
Watercolor and gouache on paper, 6" x 6"